Nornickelin johto on virallisesti ilmoittanut suunnitelmasta perustaa nesteytetyn maakaasun (LNG) laitoksen edellisen Norilsk Nickel valmistuslaitoksen paikalle. Tämän seurauksena jo olemassa olevat yrityksen toimivälineet sekä prosessit muunnetaan varmistamaan, että sekä taloudelliset että ympäristön suojeluun liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Uusi päätös on vähentää Norilsk Nickel -yrityksen saasteiden tuotantoa ja olla osana ympäristön positiivisessa kehityksessä. Laitteet, joita käytetään uuden tavoitteen saavuttamiseen, käyttävät kaksoispolttoaineita, kuten LNG ja diesel.

Kuinka Norilsk Nickel luo parempaa ympäristöä sekä positiivista ekologiaa taistelemalla saastumista vastaan?

Vuoden 2021 toisella puoliskolla yritys aikoo keskittyä entistä enemmän Norilsk Nickelin saasteiden vähentämiseen. Osa rekoista muutetaan toimimaan kaksoispolttoaineilla ja niiden testikäyttö alkaa samoihin aikoihin. Neljä BelAZ-kaivosdumpperia on jo valittu tätä tarkoitusta varten ja niiden testaus tapahtuu Zapolyarna-kaivoksella Medvezhy Ruchey -yrityksen alueella.

Tavoitteena on leikata hiilimonoksidin ja -dioksidin, typpioksidien, rikkioksidin ja dioksidin päästöjä. Tavoite saavutetaan vähentämällä nykyistä dieselin käyttöä LNG:n avulla 40%. Lisäksi oletuksena on, että louhinnassa syntyvien kaasujen kertyminen vähenee.

Norilsk Nickel -yritys aikoo myös vähentää ylikuormituksen ja malmin kuljetukseen liittyviä kustannuksia vähentämällä kaivosvälineiden käyttämän polttoaineen määrää niiden alettua toimia LNG:llä. Kokeilujakson jälkeen tehdään päätös, haluaako yritys muuttaa kaikki 30 rekkaa käyttämään LNG:tä. Lisäksi muihin projekteihin Verkhnaya-Tomulakhskayan alueella käytetyt rekat tarkistetaan, jolloin kyse on 60 kulkuneuvosta.

Norilsk pitää hallussaan jo nyt suuria alueita sekä systeemejä, joilla tuotetaan ja kuljetetaan luonnollisia kaasuja. Kaikki toimet ovat jo valmiina käytössä tuotantoon liittyvien säästöjen osalta. Näitä ovat esimerkiksi säilytykseen ja toimitukseen liittyvät kustannukset. Toisin kuin dieseliä, jota täytyy tuoda alueelle, LNG:tä tuotetaan Norilsk Nickelin tiloissa 2,5 kertaa halvemmalla. Lisäksi LNG vahingoittaa luontoa vähemmän.

Norilsk Nickel on budjetoinut 11 miljoonaa ruplaa koko prosessiin tammikuusta 2022 maaliskuuhun 2023, mutta kulut pienenevät, jos prosessin modernisointi pystyy mukautumaan suuremmalle kalustolle.

Miksi saasteiden vähentäminen on avainasemassa ympäristön pelastamisessa

Norilsk Nickel -yritys on sitoutunut luomaan paremman maailman ja avainasemassa toimintatapojen muuttaminen. Vaihtamalla LNG-riippuvaisiin vaihtoehtoihin yritys pystyy vähentämään typpioksidien, rikkioksidin ja dioksidin päästöjä. Tämä ei tue pelkkiä ympäristötavoitteita vaan lisäksi on todistetusti eduksi taloudellisesta näkökulmasta.